Úvod

Změny v otevírací době Stacionáře


28. 10. 2016 - zavřeno 

16. 11. 2016 - otevřeno do 15.00 hod

17. 11. 2016 - zavřeno

18. 11. 2016 - zavřenoStěhování do nového objektu


Stacionář Ústí nad Orlicí intenzivně pracuje na přestěhování se do objektu bývalého internátu Střední zdravotnické školy nacházejícím se pod Orlickoústeckou nemocnicí, kde vzniknou buňky se sanitárním zázemím a kuchyňkou a čtyři bytové jednotky ve velikosti 1+1. Tím bude navýšena kapacita týdenního stacionáře ze současných 12 na 18 uživatelů. Hledáme předběžné zájemce o ubytování.

Bližší informace podá Mgr. Radka Vašková, ředitelka Centra sociální péče (tel. 606 512 972).

 


Sloučení organizaci


K 1. 1. 2016 došlo ke sloučení Stacionáře Ústí nad Orlicí a Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí. Služby týdenního a denního stacionáře jsou však i nadále poskytovány na stávající adrese T. G. Masaryka čp. 123, Ústí nad Orlicí.

 

 

 

Inspekce kvality sociálních služeb proběhla v Denním stacionáři Človíček ve dnech 27.- 29.6.2011

Zařízení splnilo standardy kvality na 85 % a získalo 123 bodů ze 144 maximálně možných.

 

 

 

Inspekce kvality sociálních služeb proběhla v Týdenním stacionáři Mezi vámi ve dnech 2.-4.9.2009

Zařízení splnilo standardy kvality na 90,97% a získalo 131 bodů ze 144 maximálně možných.

 

 

Poděkování patří celému týmu pracovníků, který vyvinul maximální úsilí ke splnění této registrační podmínky.

 

 

 

Skupina uživatelů:

 

Zařízení poskytuje služby lidem s mentálním postižením, event. s přidruženou smyslovou nebo tělesnou vadou, od 3 do 64 let, z okresu Ústí nad Orlicí.

 

Zařízení nepřijímá uživatele bez mentálního postižení, nechodící a uživatele s psychiatrickou diagnózou, kteří nejsou schopni dodržovat pravidla Stacionáře Ústí nad Orlicí, jsou agresivní, potřebují celodenní dohled jedné osoby, poškozují sebe nebo ostatní.

 

Od roku 2007 jsou vyhláškou uzákoněny Standardy kvality. Pracovníci Stacionáře, ale pracují dle metodických příruček k této problematice již od roku 2001. Zařízení má vymezen svůj cíl a poslání, svou cílovou skupinu uživatelů, o které je schopno se starat. Má stanoveno, jak je naplánována a nasmlouvána služba se zájemci o péči ve Stacionáři, jak budou zachovány osobní údaje, ale i jak je odborně kvalifikovaný personál stacionáře.

 

S uživateli se pravidelně schází vedení Stacionáře k pravidelným posezeníčkům, kde naslouchá tomu, co uživatele trápí, na co by si chtěli postěžovat a pomáhá jim formulovat názory. Kromě toho mají uživatelé ve své šatně anonymní schránku na stížnosti a připomínky. Také mají uživatelé schránky důvěry na ložnicích, kde mohou psát připomínky a podněty pro zlepšení péče.

 

Každý uživatel má svoji "tetu" - svého klíčového pracovníka, se kterým projednává své plány do budoucnosti, svá přání, ale i tajné sny. Klíčový pracovník spolupracuje úzce s rodinou, aby uživatel byl v co nejvyšší míře spokojený. 

 

 

 

Vyhledávání
Kontakt

Adresa: T. G. Masaryka 123

Ústí nad Orlicí 562 01

Č. účtu: Komerční banka a.s.

20835611/0100

IČO: 70857156

E-mail: reditel@csp-uo.cz

 

Stacionář je financován z rozpočtu Pardubického kraje.

Novinky
Anketa
Jak se Vám líbí barevnost webu?

ano (35%)

ano

ne (33%)

ne

nevím (32%)

nevím
Celkem hlasů: 29750